Dades del mes actual a Moià

Resum de dades meteorològiques del mes actual

Temperatura i humitat

10,2 °C
8:34 on 11 diciembre
-5,3 °C
7:43 on 02 diciembre
8,5 °C
9:15 on 11 diciembre
-15,2 °C
16:05 on 02 diciembre
9,5 °C
8:34 on 11 diciembre
-8,3 °C
7:43 on 02 diciembre
-5,3 °C
7:43 on 02 diciembre
10,2 °C
8:34 on 11 diciembre
3,3 °C
10 diciembre
2,9 °C
01 diciembre
96 %
6:32 on 12 diciembre
24 %
15:49 on 02 diciembre
12,8 °C
04 diciembre
5,2 °C
01 diciembre

Pluja

7,2 mm/hr
9:34 on 11 diciembre
3,0 mm
10:03 on 11 diciembre
5,4 mm
11 diciembre
5 days
to 06 diciembre
3 days
to 13 diciembre

Vent

24,1 km/h
5:40 on 11 diciembre
6,4 km/h
13:13 on 10 diciembre
26,3 km
11 diciembre

Pressió

988,39 hPa
8:52 on 11 diciembre
1030,82 hPa
10:41 on 05 diciembre