Dades del mes actual a Moià

Resum de dades meteorològiques del mes actual

Temperatura i humitat

20,9 °C
14:21 on 03 febrero
0,2 °C
7:25 on 05 febrero
13,3 °C
13:13 on 03 febrero
-2,0 °C
4:31 on 24 febrero
20,7 °C
16:01 on 03 febrero
-1,9 °C
7:25 on 05 febrero
-0,6 °C
6:41 on 19 febrero
20,9 °C
14:21 on 03 febrero
8,4 °C
02 febrero
9,7 °C
12 febrero
100 %
8:31 on 15 febrero
30 %
16:23 on 24 febrero
15,1 °C
20 febrero
3,2 °C
12 febrero

Pluja

0,0 mm/hr
0:00 on 01 febrero
0,2 mm
3:45 on 01 febrero
0,4 mm
16 febrero
4 days
to 11 febrero
6 days
to 02 febrero

Vent

24,1 km/h
15:03 on 27 febrero
6,4 km/h
15:06 on 03 febrero
39,9 km
26 febrero

Pressió

1012,09 hPa
5:48 on 26 febrero
1032,65 hPa
22:38 on 22 febrero