Dades del mes actual a Moià

Resum de dades meteorològiques del mes actual

Temperatura i humitat

19,6 °C
16:40 on 13 abril
-1,7 °C
7:32 on 04 abril
11,8 °C
14:43 on 23 abril
-5,8 °C
16:29 on 13 abril
18,5 °C
15:25 on 14 abril
-4,1 °C
7:32 on 04 abril
-1,7 °C
7:32 on 04 abril
19,6 °C
16:40 on 13 abril
10,2 °C
19 abril
11,2 °C
06 abril
95 %
4:51 on 06 abril
18 %
16:29 on 13 abril
17,9 °C
13 abril
3,2 °C
22 abril

Pluja

36,2 mm/hr
21:06 on 20 abril
10,6 mm
21:17 on 20 abril
19,4 mm
20 abril
26 days
to 01 abril
3 days
to 07 abril

Vent

43,5 km/h
15:19 on 22 abril
14,5 km/h
12:59 on 19 abril
210,0 km
19 abril

Pressió

997,67 hPa
6:46 on 23 abril
1023,07 hPa
21:37 on 19 abril