Dades del mes actual a Moià

Resum de dades meteorològiques del mes actual

Temperatura i humitat

16,3 °C
16:14 on 16 febrero
-3,6 °C
3:27 on 04 febrero
8,1 °C
16:15 on 06 febrero
-13,1 °C
23:37 on 03 febrero
14,3 °C
15:28 on 06 febrero
-6,7 °C
3:31 on 04 febrero
-3,6 °C
3:27 on 04 febrero
16,3 °C
16:14 on 16 febrero
4,8 °C
10 febrero
7,1 °C
02 febrero
95 %
7:12 on 07 febrero
17 %
11:59 on 14 febrero
15,0 °C
16 febrero
7,4 °C
02 febrero

Pluja

3,6 mm/hr
23:34 on 01 febrero
1,8 mm
0:03 on 02 febrero
3,0 mm
01 febrero
10 days
to 17 febrero
2 days
to 02 febrero

Vent

25,7 km/h
15:29 on 03 febrero
8,0 km/h
15:32 on 03 febrero
46,3 km
03 febrero

Pressió

990,01 hPa
14:32 on 01 febrero
1032,65 hPa
11:16 on 14 febrero