Dades del mes actual a Moià

Resum de dades meteorològiques del mes actual

Temperatura i humitat

28,0 °C
15:20 on 13 abril
-0,4 °C
4:13 on 23 abril
13,5 °C
18:31 on 08 abril
-6,8 °C
18:44 on 23 abril
27,7 °C
15:18 on 13 abril
-2,5 °C
4:13 on 23 abril
-0,5 °C
2:20 on 23 abril
27,1 °C
15:20 on 13 abril
14,3 °C
07 abril
12,9 °C
23 abril
96 %
4:52 on 01 abril
21 %
14:20 on 12 abril
18,8 °C
19 abril
7,6 °C
07 abril

Pluja

13,4 mm/hr
6:47 on 22 abril
5,6 mm
7:01 on 22 abril
13,0 mm
22 abril
19 days
to 20 abril
3 days
to 01 abril

Vent

29,0 km/h
15:37 on 01 abril
11,3 km/h
12:10 on 07 abril
62,6 km
07 abril

Pressió

1000,41 hPa
0:00 on 01 abril
1030,68 hPa
11:29 on 12 abril