Dades del mes actual a Moià

Resum de dades meteorològiques del mes actual

Temperatura i humitat

15,6 °C
15:31 on 05 diciembre
0,5 °C
5:15 on 18 diciembre
11,4 °C
13:08 on 04 diciembre
-0,5 °C
5:15 on 18 diciembre
15,9 °C
15:31 on 05 diciembre
-1,6 °C
5:15 on 18 diciembre
0,5 °C
5:15 on 18 diciembre
15,6 °C
15:31 on 05 diciembre
5,7 °C
05 diciembre
6,3 °C
07 diciembre
97 %
17:50 on 07 diciembre
59 %
14:30 on 02 diciembre
11,2 °C
04 diciembre
2,1 °C
08 diciembre

Pluja

4,2 mm/hr
12:32 on 13 diciembre
1,8 mm
12:38 on 13 diciembre
4,2 mm
13 diciembre
1 days
to 02 diciembre
6 days
to 08 diciembre

Vent

22,5 km/h
4:28 on 10 diciembre
6,4 km/h
0:55 on 14 diciembre
20,0 km
10 diciembre

Pressió

1000,99 hPa
19:13 on 13 diciembre
1025,44 hPa
22:18 on 17 diciembre