Dades del mes actual a Moià

Resum de dades meteorològiques del mes actual

Temperatura i humitat

15,6 °C
14:26 on 04 enero
-1,9 °C
8:03 on 12 enero
10,7 °C
14:51 on 03 enero
-2,6 °C
8:03 on 12 enero
15,1 °C
14:27 on 04 enero
-4,8 °C
9:54 on 12 enero
-1,9 °C
8:03 on 12 enero
15,6 °C
14:26 on 04 enero
8,2 °C
04 enero
2,6 °C
15 enero
97 %
0:54 on 08 enero
57 %
15:57 on 12 enero
10,2 °C
19 enero
3,1 °C
14 enero

Pluja

44,4 mm/hr
10:31 on 07 enero
6,4 mm
10:55 on 07 enero
29,4 mm
07 enero
5 days
to 05 enero
5 days
to 15 enero

Vent

37,0 km/h
18:11 on 06 enero
14,5 km/h
23:23 on 06 enero
77,2 km
06 enero

Pressió

996,35 hPa
23:00 on 06 enero
1022,56 hPa
9:42 on 01 enero