Dades del mes actual a Moià

Resum de dades meteorològiques del mes actual

Temperatura i humitat

32,1 °C
16:00 on 01 julio
12,3 °C
7:40 on 04 julio
20,8 °C
16:04 on 03 julio
8,0 °C
17:26 on 04 julio
34,1 °C
16:00 on 01 julio
12,9 °C
7:40 on 04 julio
12,3 °C
7:40 on 04 julio
32,1 °C
16:00 on 01 julio
16,6 °C
01 julio
21,7 °C
03 julio
99 %
4:58 on 03 julio
29 %
17:26 on 04 julio
16,6 °C
05 julio
7,7 °C
03 julio

Pluja

411,4 mm/hr
22:29 on 02 julio
12,0 mm
22:42 on 02 julio
20,0 mm
02 julio
10 days
to 01 julio
2 days
to 03 julio

Vent

32,2 km/h
20:49 on 02 julio
8,0 km/h
18:28 on 02 julio
41,6 km
02 julio

Pressió

1013,18 hPa
18:10 on 01 julio
1023,07 hPa
0:17 on 05 julio