Dades del mes actual a Moià

Resum de dades meteorològiques del mes actual

Temperatura i humitat

28,5 °C
16:37 on 01 octubre
5,3 °C
4:12 on 16 octubre
18,3 °C
16:06 on 13 octubre
-41,9 °C
7:18 on 09 octubre
28,4 °C
17:00 on 01 octubre
2,7 °C
4:15 on 16 octubre
5,3 °C
4:12 on 16 octubre
27,6 °C
16:55 on 01 octubre
15,3 °C
12 octubre
17,2 °C
15 octubre
100 %
8:14 on 20 octubre
9 %
6:28 on 14 octubre
16,4 °C
01 octubre
3,9 °C
12 octubre

Pluja

320,0 mm/hr
13:25 on 20 octubre
86,2 mm
2:27 on 11 octubre
16,0 mm
22 octubre
22 days
to 13 octubre
5 days
to 21 octubre

Vent

45,1 km/h
12:49 on 22 octubre
19,3 km/h
12:03 on 22 octubre
134,9 km
22 octubre

Pressió

1006,81 hPa
21:14 on 22 octubre
1023,34 hPa
10:30 on 10 octubre