Dades del mes actual a Moià

Resum de dades meteorològiques del mes actual

Temperatura i humitat

28,7 °C
14:44 on 02 junio
5,7 °C
6:11 on 13 junio
15,0 °C
18:30 on 15 junio
-4,9 °C
19:30 on 07 junio
28,3 °C
14:44 on 02 junio
4,2 °C
6:19 on 13 junio
5,7 °C
6:11 on 13 junio
27,6 °C
14:44 on 02 junio
13,4 °C
14 junio
13,5 °C
11 junio
85 %
9:12 on 12 junio
16 %
19:30 on 07 junio
17,9 °C
13 junio
4,8 °C
11 junio

Pluja

8,8 mm/hr
14:58 on 11 junio
4,2 mm
12:11 on 11 junio
18,4 mm
11 junio
15 days
to 10 junio
1 days
to 11 junio

Vent

33,8 km/h
10:51 on 14 junio
12,9 km/h
6:57 on 14 junio
68,5 km
14 junio

Pressió

1007,42 hPa
13:17 on 05 junio
1023,88 hPa
0:05 on 01 junio