Dades del mes actual a Moià

Resum de dades meteorològiques del mes actual

Temperatura i humitat

15,9 °C
16:11 on 15 febrero
-5,6 °C
7:59 on 09 febrero
10,5 °C
14:20 on 16 febrero
-11,9 °C
18:02 on 10 febrero
15,5 °C
16:28 on 15 febrero
-8,4 °C
7:59 on 09 febrero
-5,6 °C
7:59 on 09 febrero
15,9 °C
16:11 on 15 febrero
6,3 °C
17 febrero
2,2 °C
13 febrero
97 %
9:54 on 02 febrero
25 %
16:17 on 10 febrero
13,5 °C
15 febrero
3,2 °C
05 febrero

Pluja

185,8 mm/hr
10:37 on 13 febrero
21,8 mm
11:36 on 13 febrero
29,0 mm
13 febrero
5 days
to 22 febrero
4 days
to 07 febrero

Vent

27,4 km/h
13:25 on 21 febrero
9,7 km/h
12:13 on 21 febrero
76,3 km
05 febrero

Pressió

1000,95 hPa
15:55 on 22 febrero
1021,58 hPa
23:11 on 15 febrero