Dades del mes actual a Moià

Resum de dades meteorològiques del mes actual

Temperatura i humitat

34,7 °C
15:05 on 07 agosto
14,4 °C
6:50 on 05 agosto
20,8 °C
16:28 on 07 agosto
6,6 °C
7:23 on 10 agosto
37,0 °C
15:10 on 01 agosto
15,4 °C
7:07 on 03 agosto
13,7 °C
7:12 on 03 agosto
36,0 °C
15:10 on 01 agosto
20,6 °C
01 agosto
26,4 °C
04 agosto
97 %
4:14 on 05 agosto
22 %
11:02 on 10 agosto
17,4 °C
07 agosto
9,3 °C
04 agosto

Pluja

153,6 mm/hr
22:33 on 03 agosto
10,0 mm
22:48 on 03 agosto
10,0 mm
03 agosto
9 days
to 02 agosto
1 days
to 03 agosto

Vent

35,4 km/h
12:51 on 02 agosto
12,9 km/h
19:51 on 09 agosto
45,8 km
03 agosto

Pressió

1013,48 hPa
16:40 on 03 agosto
1022,56 hPa
11:16 on 08 agosto