Dades del mes actual a Moià

Resum de dades meteorològiques del mes actual

Temperatura i humitat

17,8 °C
15:13 on 04 abril
2,3 °C
7:29 on 05 abril
9,5 °C
13:40 on 07 abril
-2,2 °C
11:22 on 05 abril
17,1 °C
15:13 on 04 abril
0,4 °C
7:29 on 05 abril
0,7 °C
10:41 on 01 abril
17,8 °C
15:13 on 04 abril
5,9 °C
01 abril
8,0 °C
01 abril
98 %
6:23 on 03 abril
29 %
13:32 on 06 abril
15,0 °C
04 abril
2,1 °C
01 abril

Pluja

1,8 mm/hr
6:47 on 01 abril
0,4 mm
6:48 on 01 abril
0,8 mm
01 abril
4 days
to 07 abril
6 days
to 03 abril

Vent

56,3 km/h
10:41 on 01 abril
9,7 km/h
8:44 on 01 abril
134,1 km
01 abril

Pressió

1009,55 hPa
7:59 on 02 abril
1025,91 hPa
11:45 on 07 abril