Dades del mes actual a Moià

Resum de dades meteorològiques del mes actual

Temperatura i humitat

24,2 °C
14:24 on 03 junio
8,7 °C
2:34 on 05 junio
18,9 °C
12:21 on 03 junio
8,1 °C
2:34 on 05 junio
26,8 °C
14:11 on 03 junio
8,3 °C
2:34 on 05 junio
7,4 °C
7:53 on 05 junio
24,2 °C
14:24 on 03 junio
12,4 °C
03 junio
18,4 °C
04 junio
98 %
2:10 on 02 junio
46 %
17:53 on 05 junio
12,7 °C
02 junio
8,5 °C
01 junio

Pluja

16,6 mm/hr
18:30 on 04 junio
5,6 mm
22:43 on 01 junio
9,4 mm
01 junio
0 days
to 01 junio
4 days
to 04 junio

Vent

25,7 km/h
18:11 on 04 junio
6,4 km/h
17:36 on 02 junio
24,6 km
03 junio

Pressió

1002,61 hPa
17:31 on 04 junio
1018,80 hPa
22:13 on 01 junio