Dades del mes actual a Moià

Resum de dades meteorològiques del mes actual

Temperatura i humitat

10,7 °C
0:00 on 01 abril
10,2 °C
0:22 on 01 abril
8,5 °C
0:08 on 01 abril
8,2 °C
0:19 on 01 abril
10,0 °C
0:00 on 01 abril
8,9 °C
0:22 on 01 abril
9,1 °C
0:20 on 01 abril
10,7 °C
0:00 on 01 abril
-- °C
------
-- °C
------
88 %
0:20 on 01 abril
86 %
0:00 on 01 abril
-- °C
------
-- °C
------

Pluja

0,0 mm/hr
0:00 on 01 abril
0,0 mm
0:00 on 01 abril
0,0 mm
01 abril
0 days
to 01 abril
0 days
to 01 abril

Vent

9,7 km/h
0:20 on 01 abril
4,8 km/h
0:22 on 01 abril
1,3 km
01 abril

Pressió

1016,19 hPa
0:12 on 01 abril
1016,36 hPa
0:00 on 01 abril