Dades del mes actual a Moià

Resum de dades meteorològiques del mes actual

Temperatura i humitat

24,1 °C
16:11 on 23 abril
-1,2 °C
5:37 on 01 abril
12,9 °C
17:30 on 24 abril
-7,2 °C
12:52 on 01 abril
24,2 °C
16:21 on 23 abril
-3,7 °C
5:37 on 01 abril
-1,2 °C
5:37 on 01 abril
24,1 °C
16:11 on 23 abril
10,2 °C
19 abril
7,4 °C
11 abril
97 %
1:51 on 09 abril
26 %
12:52 on 01 abril
16,6 °C
01 abril
2,4 °C
14 abril

Pluja

32,2 mm/hr
21:19 on 10 abril
7,2 mm
7:29 on 11 abril
41,6 mm
11 abril
10 days
to 05 abril
7 days
to 14 abril

Vent

43,5 km/h
6:48 on 11 abril
20,9 km/h
6:52 on 11 abril
147,0 km
11 abril

Pressió

990,28 hPa
6:36 on 11 abril
1024,39 hPa
11:51 on 18 abril