Dades del mes actual a Moià

Resum de dades meteorològiques del mes actual

Temperatura i humitat

14,2 °C
0:00 on 01 diciembre
-1,6 °C
7:55 on 03 diciembre
11,2 °C
12:24 on 01 diciembre
-2,3 °C
7:55 on 03 diciembre
14,5 °C
1:59 on 01 diciembre
-3,9 °C
7:55 on 03 diciembre
-1,6 °C
7:55 on 03 diciembre
14,2 °C
0:00 on 01 diciembre
3,4 °C
01 diciembre
6,6 °C
05 diciembre
95 %
14:30 on 01 diciembre
61 %
15:04 on 06 diciembre
10,8 °C
01 diciembre
5,3 °C
05 diciembre

Pluja

4,0 mm/hr
9:23 on 01 diciembre
1,8 mm
11:07 on 01 diciembre
6,6 mm
01 diciembre
2 days
to 05 diciembre
3 days
to 01 diciembre

Vent

25,7 km/h
13:19 on 04 diciembre
6,4 km/h
12:27 on 04 diciembre
27,7 km
04 diciembre

Pressió

996,92 hPa
13:36 on 01 diciembre
1020,80 hPa
11:19 on 03 diciembre