Dades del mes actual a Moià

Resum de dades meteorològiques del mes actual

Temperatura i humitat

12,2 °C
16:08 on 01 diciembre
2,3 °C
0:25 on 03 diciembre
8,8 °C
2:45 on 01 diciembre
0,6 °C
11:42 on 03 diciembre
11,2 °C
16:19 on 01 diciembre
0,6 °C
0:25 on 03 diciembre
2,2 °C
9:47 on 03 diciembre
12,2 °C
16:08 on 01 diciembre
7,6 °C
04 diciembre
8,8 °C
04 diciembre
98 %
7:06 on 02 diciembre
52 %
14:29 on 02 diciembre
9,4 °C
02 diciembre
1,2 °C
04 diciembre

Pluja

12,0 mm/hr
23:42 on 04 diciembre
6,4 mm
0:18 on 05 diciembre
50,2 mm
04 diciembre
1 days
to 03 diciembre
2 days
to 02 diciembre

Vent

40,2 km/h
10:23 on 04 diciembre
14,5 km/h
16:35 on 04 diciembre
168,7 km
04 diciembre

Pressió

1008,00 hPa
14:47 on 04 diciembre
1023,27 hPa
10:38 on 06 diciembre