Dades del mes actual a Moià

Resum de dades meteorològiques del mes actual

Temperatura i humitat

25,3 °C
16:31 on 03 octubre
6,1 °C
6:06 on 02 octubre
17,6 °C
14:15 on 13 octubre
0,9 °C
3:20 on 02 octubre
26,2 °C
15:46 on 12 octubre
4,3 °C
6:06 on 02 octubre
6,1 °C
6:06 on 02 octubre
25,3 °C
16:31 on 03 octubre
15,1 °C
13 octubre
16,0 °C
08 octubre
96 %
7:08 on 11 octubre
30 %
15:50 on 02 octubre
16,1 °C
03 octubre
3,7 °C
18 octubre

Pluja

174,6 mm/hr
22:55 on 14 octubre
23,4 mm
23:03 on 14 octubre
62,2 mm
14 octubre
8 days
to 06 octubre
5 days
to 11 octubre

Vent

41,8 km/h
23:45 on 14 octubre
20,9 km/h
1:07 on 15 octubre
175,2 km
19 octubre

Pressió

1002,95 hPa
7:25 on 15 octubre
1022,66 hPa
1:03 on 23 octubre