Dades del mes actual a Moià

Resum de dades meteorològiques del mes actual

Temperatura i humitat

19,8 °C
15:05 on 10 marzo
-0,7 °C
4:34 on 19 marzo
11,2 °C
12:42 on 10 marzo
-3,1 °C
15:30 on 02 marzo
19,3 °C
15:19 on 10 marzo
-3,1 °C
4:34 on 19 marzo
-0,7 °C
4:34 on 19 marzo
19,8 °C
15:05 on 10 marzo
8,0 °C
10 marzo
7,2 °C
05 marzo
97 %
4:39 on 01 marzo
41 %
15:30 on 02 marzo
14,0 °C
09 marzo
4,2 °C
05 marzo

Pluja

10,0 mm/hr
9:59 on 05 marzo
4,8 mm
10:38 on 05 marzo
7,8 mm
05 marzo
4 days
to 09 marzo
5 days
to 03 marzo

Vent

29,0 km/h
13:30 on 11 marzo
8,0 km/h
13:31 on 11 marzo
61,4 km
02 marzo

Pressió

986,90 hPa
22:05 on 01 marzo
1012,84 hPa
9:07 on 13 marzo