Dades del mes actual a Moià

Resum de dades meteorològiques del mes actual

Temperatura i humitat

31,6 °C
14:40 on 04 septiembre
8,7 °C
7:40 on 23 septiembre
21,0 °C
12:22 on 17 septiembre
5,6 °C
10:29 on 07 septiembre
31,7 °C
15:32 on 10 septiembre
8,0 °C
7:40 on 23 septiembre
8,7 °C
7:40 on 23 septiembre
30,0 °C
14:40 on 04 septiembre
19,1 °C
04 septiembre
21,3 °C
20 septiembre
95 %
7:44 on 21 septiembre
23 %
13:21 on 04 septiembre
17,6 °C
09 septiembre
6,4 °C
02 septiembre

Pluja

43,4 mm/hr
18:46 on 15 septiembre
15,6 mm
18:57 on 15 septiembre
32,4 mm
15 septiembre
18 days
to 14 septiembre
3 days
to 22 septiembre

Vent

27,4 km/h
15:14 on 03 septiembre
11,3 km/h
14:05 on 03 septiembre
129,8 km
03 septiembre

Pressió

1006,44 hPa
17:41 on 21 septiembre
1023,57 hPa
10:54 on 24 septiembre