Dades del mes actual a Moià

Resum de dades meteorològiques del mes actual

Temperatura i humitat

29,7 °C
14:20 on 21 junio
9,9 °C
6:41 on 08 junio
17,9 °C
19:19 on 17 junio
6,1 °C
20:20 on 13 junio
31,0 °C
14:28 on 21 junio
9,6 °C
6:17 on 13 junio
9,9 °C
6:41 on 08 junio
29,6 °C
14:34 on 21 junio
14,3 °C
11 junio
16,6 °C
06 junio
96 %
5:35 on 04 junio
33 %
18:17 on 13 junio
15,5 °C
21 junio
5,8 °C
03 junio

Pluja

109,8 mm/hr
19:38 on 06 junio
8,0 mm
20:04 on 06 junio
17,6 mm
06 junio
9 days
to 21 junio
6 days
to 08 junio

Vent

27,4 km/h
16:03 on 10 junio
11,3 km/h
16:06 on 10 junio
44,7 km
10 junio

Pressió

1008,20 hPa
3:33 on 11 junio
1021,14 hPa
9:21 on 19 junio