Dades del mes actual a Moià

Resum de dades meteorològiques del mes actual

Temperatura i humitat

23,7 °C
13:13 on 02 junio
9,0 °C
6:40 on 02 junio
16,9 °C
11:33 on 02 junio
8,1 °C
6:37 on 02 junio
25,2 °C
13:19 on 02 junio
8,6 °C
6:40 on 02 junio
9,0 °C
6:40 on 02 junio
23,7 °C
13:13 on 02 junio
11,7 °C
01 junio
17,3 °C
01 junio
95 %
6:49 on 02 junio
52 %
12:46 on 02 junio
5,6 °C
01 junio
5,6 °C
01 junio

Pluja

7,6 mm/hr
16:07 on 01 junio
2,8 mm
16:22 on 01 junio
5,0 mm
01 junio
0 days
to 01 junio
3 days
to 01 junio

Vent

9,7 km/h
12:07 on 01 junio
3,2 km/h
13:48 on 02 junio
10,3 km
02 junio

Pressió

1013,48 hPa
16:46 on 02 junio
1016,80 hPa
1:23 on 01 junio