Dades del mes actual a Moià

Resum de dades meteorològiques del mes actual

Temperatura i humitat

30,4 °C
15:24 on 21 septiembre
12,4 °C
7:27 on 25 septiembre
20,5 °C
15:49 on 03 septiembre
8,7 °C
3:53 on 25 septiembre
32,4 °C
17:15 on 23 septiembre
12,5 °C
7:27 on 25 septiembre
12,4 °C
7:27 on 25 septiembre
30,6 °C
17:31 on 23 septiembre
17,7 °C
03 septiembre
22,3 °C
01 septiembre
96 %
6:04 on 08 septiembre
35 %
16:46 on 20 septiembre
15,5 °C
20 septiembre
5,5 °C
01 septiembre

Pluja

125,2 mm/hr
20:25 on 06 septiembre
11,4 mm
20:37 on 06 septiembre
11,6 mm
06 septiembre
5 days
to 24 septiembre
4 days
to 19 septiembre

Vent

24,1 km/h
16:04 on 04 septiembre
9,7 km/h
16:05 on 04 septiembre
36,7 km
21 septiembre

Pressió

1011,28 hPa
3:01 on 06 septiembre
1024,42 hPa
11:12 on 25 septiembre