Dades d'ahir a MoiÓ

Resum de dades meteorol˛giques d'ahir. (hora oficial)

Temperatura i humitat

29,7 °C
at 14:20 
14,2 °C
at 06:31
15,5 °C
31,0 °C
at 14:28 
14,7 °C
at 06:31
14,2 °C
at 06:31
29,6 °C
at 14:34
84 %
at 06:27 
39 %
at 13:55
0,0

Precipitaciˇ

0,0 mm
0,0 mm/hr
at 00:00
0,0 mm
at 00:00

Vent

14,5 km/h
at 12:33
4,8 km/h (F1)
at 13:23
21,9 km
88° E

Pressiˇ

1019,20 hPa
at 00:00
1016,60 hPa
at 19:15