Dades d'ahir a MoiÓ

Resum de dades meteorol˛giques d'ahir. (hora oficial)

Temperatura i humitat

25,4 °C
at 18:05 
11,6 °C
at 05:20
13,8 °C
27,1 °C
at 18:08 
11,6 °C
at 05:20
11,6 °C
at 05:20
25,4 °C
at 18:05
93 %
at 05:33 
42 %
at 17:50
0,0

Precipitaciˇ

0,0 mm
0,0 mm/hr
at 00:00
0,0 mm
at 00:00

Vent

17,7 km/h
at 15:44
4,8 km/h (F1)
at 14:02
22,3 km
83° E

Pressiˇ

1023,57 hPa
at 10:54
1020,59 hPa
at 17:47