Dades d'ahir a MoiÓ

Resum de dades meteorol˛giques d'ahir. (hora oficial)

Temperatura i humitat

18,7 °C
at 10:45 
8,6 °C
at 05:35
10,1 °C
18,7 °C
at 10:45 
7,9 °C
at 05:35
8,6 °C
at 05:35
18,7 °C
at 10:45
91 %
at 05:39 
55 %
at 10:45
0,0

Precipitaciˇ

0,0 mm
0,0 mm/hr
at 00:00
0,0 mm
at 00:00

Vent

3,2 km/h
at 09:53
0,0 km/h (F0)
at 00:00
0,0 km
0° ---

Pressiˇ

1020,12 hPa
at 00:00
1018,49 hPa
at 05:57