Dades d'ahir a MoiÓ

Resum de dades meteorol˛giques d'ahir. (hora oficial)

Temperatura i humitat

30,7 °C
at 16:42 
14,1 °C
at 06:25
16,6 °C
32,8 °C
at 16:43 
14,9 °C
at 06:42
14,1 °C
at 06:25
31,0 °C
at 16:44
96 %
at 05:19 
39 %
at 15:00
0,0

Precipitaciˇ

0,0 mm
0,0 mm/hr
at 00:00
0,0 mm
at 00:00

Vent

12,9 km/h
at 13:51
4,8 km/h (F1)
at 17:14
18,5 km
286° WNW

Pressiˇ

1023,07 hPa
at 00:17
1019,17 hPa
at 20:40