Dades d'ahir a MoiÓ

Resum de dades meteorol˛giques d'ahir. (hora oficial)

Temperatura i humitat

17,3 °C
at 18:29 
11,7 °C
at 23:58
5,6 °C
19,3 °C
at 18:29 
11,9 °C
at 23:58
11,7 °C
at 23:58
17,3 °C
at 18:29
94 %
at 05:05 
87 %
at 02:04
0,0

Precipitaciˇ

5,0 mm
7,6 mm/hr
at 16:07
2,8 mm
at 16:22

Vent

9,7 km/h
at 12:07
1,6 km/h (F1)
at 10:46
3,5 km
80° E

Pressiˇ

1016,80 hPa
at 01:23
1014,97 hPa
at 19:34