Dades d'ahir a MoiÓ

Resum de dades meteorol˛giques d'ahir. (hora oficial)

Temperatura i humitat

14,4 °C
at 12:00 
7,3 °C
at 05:16
7,1 °C
15,0 °C
at 12:00 
6,5 °C
at 05:16
7,3 °C
at 05:16
14,4 °C
at 12:00
96 %
at 04:29 
83 %
at 13:34
0,0

Precipitaciˇ

0,2 mm
0,0 mm/hr
at 00:00
0,2 mm
at 06:25

Vent

6,4 km/h
at 18:19
1,6 km/h (F1)
at 17:27
0,9 km
91° E

Pressiˇ

1019,88 hPa
at 11:02
1017,88 hPa
at 22:54