Dades d'ahir a MoiÓ

Resum de dades meteorol˛giques d'ahir. (hora oficial)

Temperatura i humitat

10,4 °C
at 15:50 
0,0 °C
at 22:40
10,4 °C
8,6 °C
at 15:50 
-2,2 °C
at 22:40
0,0 °C
at 22:40
10,4 °C
at 15:50
92 %
at 23:10 
53 %
at 15:52
0,0

Precipitaciˇ

0,0 mm
0,0 mm/hr
at 00:00
0,0 mm
at 00:00

Vent

12,9 km/h
at 15:12
3,2 km/h (F1)
at 12:30
6,2 km
82° E

Pressiˇ

1016,16 hPa
at 00:01
1010,33 hPa
at 23:45