Dades d'ahir a MoiÓ

Resum de dades meteorol˛giques d'ahir. (hora oficial)

Temperatura i humitat

19,2 °C
at 18:45 
9,9 °C
at 23:52
9,3 °C
20,3 °C
at 18:45 
6,8 °C
at 23:59
9,9 °C
at 23:52
19,2 °C
at 18:45
77 %
at 18:45 
9 %
at 21:48
0,0

Precipitaciˇ

0,2 mm
0,0 mm/hr
at 18:45
0,2 mm
at 18:46

Vent

11,3 km/h
at 15:50
0,0 km/h (F0)
at 18:45
0,0 km
0° ---

Pressiˇ

1022,05 hPa
at 18:45
1018,26 hPa
at 18:45