Dades de l'any actual a Moià

Resum de dades meteorològiques de l'any actual

Temperatura i humitat

10,8 °C
16:25 on 19 enero
-6,4 °C
7:51 on 06 enero
8,1 °C
8:57 on 22 enero
-7,2 °C
7:51 on 06 enero
9,8 °C
16:38 on 19 enero
-9,2 °C
7:51 on 06 enero
-6,4 °C
7:51 on 06 enero
10,8 °C
16:25 on 19 enero
4,7 °C
21 enero
-0,1 °C
11 enero
98 %
6:40 on 14 enero
54 %
16:10 on 03 enero
10,9 °C
15 enero
2,7 °C
11 enero

Pluja

1152,0 mm/hr
0:01 on 10 enero
3,4 mm
2:09 on 10 enero
14,4 mm
09 enero
26,0 mm
enero
4 days
to 05 enero
3 days
to 11 enero

Vent

62,8 km/h
17:57 on 09 enero
20,9 km/h
19:08 on 09 enero
229,6 km
09 enero

Pressió

997,67 hPa
9:13 on 22 enero
1025,64 hPa
11:32 on 18 enero