Dades de l'any actual a Moià

Resum de dades meteorològiques de l'any actual

Temperatura i humitat

12,5 °C
12:55 on 01 enero
-5,5 °C
8:26 on 11 enero
6,7 °C
16:24 on 16 enero
-11,8 °C
14:43 on 10 enero
11,6 °C
12:55 on 01 enero
-8,4 °C
8:26 on 11 enero
-5,5 °C
8:26 on 11 enero
12,5 °C
12:55 on 01 enero
3,1 °C
01 enero
2,7 °C
22 enero
96 %
11:22 on 15 enero
24 %
16:09 on 10 enero
12,2 °C
03 enero
4,4 °C
23 enero

Pluja

11,2 mm/hr
11:38 on 01 enero
1,4 mm
9:18 on 20 enero
7,4 mm
20 enero
10,4 mm
enero
9 days
to 14 enero
5 days
to 23 enero

Vent

27,4 km/h
3:59 on 10 enero
6,4 km/h
4:00 on 10 enero
36,2 km
10 enero

Pressió

998,78 hPa
17:01 on 23 enero
1033,39 hPa
21:46 on 04 enero