Dades de l'any actual a Moià

Resum de dades meteorològiques de l'any actual

Temperatura i humitat

14,2 °C
15:40 on 05 enero
-2,3 °C
7:09 on 01 enero
9,5 °C
16:03 on 22 enero
-12,3 °C
18:15 on 19 enero
13,2 °C
15:40 on 05 enero
-4,6 °C
6:13 on 12 enero
-6,4 °C
8:48 on 20 enero
14,2 °C
15:40 on 05 enero
5,1 °C
22 enero
4,9 °C
20 enero
99 %
1:25 on 01 enero
27 %
16:52 on 19 enero
15,8 °C
05 enero
3,1 °C
20 enero

Pluja

35,6 mm/hr
22:32 on 22 enero
10,8 mm
0:52 on 22 enero
85,0 mm
21 enero
166,6 mm
enero
3 days
to 06 enero
7 days
to 25 enero

Vent

69,2 km/h
8:48 on 20 enero
20,9 km/h
8:58 on 20 enero
314,6 km
20 enero

Pressió

1015,17 hPa
4:32 on 28 enero
1030,11 hPa
10:41 on 04 enero