Dades de l'any actual a Moià

Resum de dades meteorològiques de l'any actual

Temperatura i humitat

16,3 °C
15:42 on 21 enero
-5,6 °C
7:59 on 09 febrero
10,7 °C
14:51 on 03 enero
-11,9 °C
18:02 on 10 febrero
15,8 °C
15:49 on 21 enero
-8,4 °C
7:59 on 09 febrero
-5,6 °C
7:59 on 09 febrero
16,3 °C
15:42 on 21 enero
8,2 °C
04 enero
2,2 °C
13 febrero
97 %
0:54 on 08 enero
25 %
16:17 on 10 febrero
13,5 °C
15 febrero
3,1 °C
14 enero

Pluja

185,8 mm/hr
10:37 on 13 febrero
21,8 mm
11:36 on 13 febrero
43,4 mm
26 enero
82,8 mm
enero
5 days
to 05 enero
5 days
to 15 enero

Vent

37,0 km/h
18:11 on 06 enero
14,5 km/h
23:23 on 06 enero
77,2 km
06 enero

Pressió

996,35 hPa
23:00 on 06 enero
1032,89 hPa
11:20 on 28 enero