Dades de l'any actual a Moià

Resum de dades meteorològiques de l'any actual

Temperatura i humitat

23,7 °C
16:15 on 12 marzo
-2,3 °C
7:09 on 01 enero
13,3 °C
13:13 on 03 febrero
-12,3 °C
18:15 on 19 enero
23,9 °C
16:16 on 12 marzo
-4,6 °C
6:13 on 12 enero
-6,4 °C
8:48 on 20 enero
23,7 °C
16:15 on 12 marzo
8,7 °C
12 marzo
4,9 °C
20 enero
100 %
8:31 on 15 febrero
27 %
16:52 on 19 enero
16,4 °C
11 marzo
2,1 °C
01 abril

Pluja

35,6 mm/hr
22:32 on 22 enero
10,8 mm
0:52 on 22 enero
85,0 mm
21 enero
167,2 mm
enero
9 days
to 15 marzo
7 days
to 25 enero

Vent

69,2 km/h
8:48 on 20 enero
20,9 km/h
8:58 on 20 enero
314,6 km
20 enero

Pressió

994,04 hPa
8:25 on 02 marzo
1032,65 hPa
22:38 on 22 febrero