Dades de l'any actual a Moià

Resum de dades meteorològiques de l'any actual

Temperatura i humitat

36,2 °C
15:20 on 31 julio
-2,3 °C
7:09 on 01 enero
21,5 °C
17:12 on 30 junio
-12,3 °C
18:15 on 19 enero
37,9 °C
16:07 on 27 julio
-4,6 °C
6:13 on 12 enero
-6,4 °C
8:48 on 20 enero
36,7 °C
16:07 on 27 julio
20,6 °C
01 agosto
4,9 °C
20 enero
100 %
8:31 on 15 febrero
22 %
14:35 on 22 julio
19,0 °C
27 julio
2,1 °C
01 abril

Pluja

411,4 mm/hr
22:29 on 02 julio
25,4 mm
16:24 on 16 mayo
85,0 mm
21 enero
167,2 mm
enero
11 days
to 09 mayo
12 days
to 12 junio

Vent

69,2 km/h
8:48 on 20 enero
20,9 km/h
8:58 on 20 enero
314,6 km
20 enero

Pressió

994,04 hPa
8:25 on 02 marzo
1032,65 hPa
22:38 on 22 febrero