Dades del dia d'avui a MoiÓ

Resum de dades meteorol˛giques des de les 00.00 h. (hora oficial)

Temperatura i humitat

13,3 °C
at 00:00 
8,2 °C
at 04:56
5,1 °C
13,3 °C
at 00:00 
7,2 °C
at 05:03
8,2 °C
at 04:56
13,3 °C
at 00:00
84 %
at 01:18 
78 %
at 00:23
0,0

Precipitaciˇ

0,0 mm
0,0 mm/hr
at 00:00
0,0 mm
at 00:00
0
3

Vent

1,6 km/h
at 00:14
0,0 km/h (F0)
at 00:00
0,0 km
0° ---

Pressiˇ

1019,17 hPa
at 00:00
1017,75 hPa
at 05:33