Dades del dia d'avui a MoiÓ

Resum de dades meteorol˛giques des de les 00.00 h. (hora oficial)

Temperatura i humitat

14,0 °C
at 00:00 
12,5 °C
at 03:14
1,5 °C
14,9 °C
at 00:00 
13,1 °C
at 03:14
12,5 °C
at 03:14
14,0 °C
at 00:00
96 %
at 02:44 
93 %
at 00:00
0,0

Precipitaciˇ

0,0 mm
0,0 mm/hr
at 00:00
0,0 mm
at 00:00
0
1

Vent

0,0 km/h
at 00:00
0,0 km/h (F0)
at 00:00
0,0 km
0° ---

Pressiˇ

1014,94 hPa
at 00:00
1014,06 hPa
at 03:13