Dades del dia d'avui a MoiÓ

Resum de dades meteorol˛giques des de les 00.00 h. (hora oficial)

Temperatura i humitat

25,8 °C
at 12:02 
16,0 °C
at 07:11
9,8 °C
28,3 °C
at 12:02 
17,6 °C
at 07:11
16,0 °C
at 07:11
25,8 °C
at 12:02
95 %
at 07:26 
57 %
at 12:04
0,0

Precipitaciˇ

0,0 mm
0,0 mm/hr
at 00:00
0,0 mm
at 00:00
0
2

Vent

6,4 km/h
at 11:34
1,6 km/h (F1)
at 11:33
0,8 km
221° SW

Pressiˇ

1017,85 hPa
at 00:00
1016,02 hPa
at 06:08